Dokumentacja


Dokumentacja
Wykonujemy zadania służby BHP w zakładach pracy.

Na zlecenie pracodawców sporządzamy kompleksową dokumentację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności sporządzamy:

- szczegółowe programy szkoleń stanowiskowych,

- dokumentacje wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- istrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,


- zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje ogólne, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

- rejestry oraz karty pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

- dokumentacje oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą.
BIURO TECHNICZNE GAMA, ul. K.I. Gałczyńskiego 34; 73-110 Stargard; tel. 00 48 602 711 219; e-mail: biurogama@pro.onet.pl