Szkolenia


Szkolenia
Ośrodek Szkolenia GAMA

Placówka kształcenia ustawicznego umożliwiająca uzyskanie
i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wpisana do prowadzonej przez Kuratora Oświaty w Szczecinie ewidencji działalności oświatowej, pod numerem KO – I – 4013/ 692/ 98/KZ.

Szkolenia okresowe

Organizujemy szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych.
Przeprowadzamy szkolenia pracodawców i wybranych pracowników
w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, umożliwiające szkolenie własnych pracowników w zakładach pracy.

Organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców z zakresu prawa pracy, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy oraz ratowników medycznych.BIURO TECHNICZNE GAMA, ul. K.I. Gałczyńskiego 34; 73-110 Stargard; tel. 00 48 602 711 219; e-mail: biurogama@pro.onet.pl