Doradztwo


Doradztwo
Wykonujemy zadania służby BHP w zakładach pracy.

Przeprowadzamy kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sporządzamy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bierzemy udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy.

Opiniujemy szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Bierzemy udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

Prowadzimy rejestry oraz kompletujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy.

Doradzamy w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Bierzemy udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Współpracujemy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.


BIURO TECHNICZNE GAMA, ul. K.I. Gałczyńskiego 34; 73-110 Stargard; tel. 00 48 602 711 219; e-mail: biurogama@pro.onet.pl